Socialnämndens utskott 10 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Anslaget sattes upp: 2024-06-10
Sista dag för överklagande: 2024-07-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström