Digitala samtal

När pandemin kom 2020 fick många verksamheter ställa om till digitala möten eftersom man inte kunde träffas eller resa som man gjort innan. För många blev detta en bra lösning då man kunde genomföra många möten ungefär som tidigare och även om pandemin har avtagit har många insett fördelarna med digitala möten.

Inom socialtjänsten och inom vård och omsorg finns också behovet av att kunna genomföra digitala möten, först på grund av pandemin, men nu för att många efterfrågar detta eftersom det är smidigt och vissa har också lättare att kunna delta i möten när de sker digitalt.

När pandemin bröt ut och de digitala mötena ökade genomfördes de via de tjänster som fanns då, till exempel Teams, Skype eller Zoom. Problemet med alla dessa är att de inte har kunnat garantera att inga uppgifter från samtalen kan läcka ut till obehöriga. Ett problem som blir stort för socialtjänsten och hälso- och sjukvården eftersom en stor del av de uppgifter de hanterar är sekretesskyddade och alltså inte får riskera att kunna komma obehöriga till känna.

Under 2022 har kommunen därför sett över hur man ska lösa detta. Många klienter och brukare önskar idag digitala samtal och det kan underlätta även för vår personal. Dessutom strävar kommunen efter att använda digitala lösningar och hjälpmedel där det är möjligt. Företaget

Digitala samtal har utformat en tjänst som har det vi sökte, en tjänst som är säker utifrån alla de lagkrav som finns för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
10Tjänsten Digitala samtal började användas under 2022. Vårt myndighetskontor och hemsjukvården var först ut.

Genom denna tjänst kan vi genomföra digitala säkra samtal med våra klienter eller brukare vilket verkligen är nära vård – vård där östgöten behöver den.