Djurhållning och djurskydd

Det är länsstyrelsen som har ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen samt kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen. För miljöfrågorna och tillsynsansvaret inom miljöbalkens område är det kommunens samhällsbyggnadsnämnd som är ansvarig. Ytterligare information hittar du under rubrikerna miljö och hälsa.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Enligt Vadstena kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön ska du ansöka om tillstånd till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun om du vill hålla till exempel orm eller vissa andra djur inom detaljplanelagt område.

De djur som omfattas av tillståndsplikten inom detaljplanelagt område är:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Djurskydd

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut eller om det gäller att djur misshandlas ska du kontakta polisen i stället.

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap.
Lär mer om djurskydd på länsstyrelsen Östergötlands webbplats.