Samhällsbyggnadsnämnden 19 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Anslaget sattes upp: 2023-09-26
Sista dag för överklagande: 2023-10-17
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén