Hemtjänst

Hemtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller ålder har svårt att klara av de dagliga sysslorna i ditt hem. Genom kommunen kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan handla om personlig omvårdnad eller olika serviceinsatser som du behöver hjälp med.

Vilken hjälp du kan få, och hur mycket, beror helt på vilka behov du har och hur de bedöms. Syftet med hemtjänsten är att hjälpa dig som behöver stöd för att du ska kunna bo kvar hemma och klara vardagen på ett så självständigt sätt som möjligt.

För att få veta mer eller ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens IFO-reception på telefonnummer 010-234 71 50.

När du blivit beviljad hemtjänst betalar du en avgift för detta. Avgiften baseras på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har.