Sotning och brandskydd

Ett tryggt och säkert boende är viktigt för oss alla. Vi vill att du ska känna dig trygg i din boendemiljö. Här kan du läsa mer om hur du gör din boendemiljö tryggare.

De flesta bränder som inträffar i våra hem beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset i vardagsrummet. Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen – plattan på spisen glöms påslagen innan vi rusar till jobbet. Det finns mycket du själv kan göra för att förhindra en brand och, om olyckan är framme, begränsa följderna av den. Kontrollera regelbundet brandskyddet i din bostad!

Rädda – Larma – Släck

Börjar det brinna hemma hos dig ska du alltid reagera snabbt och handla enligt följande: Rädda – Larma – Släck

Rädda – Hjälp människor i säkerhet.

Larma – Ring 112 och berätta bland annat vad som hänt, vem du är och var olyckan inträffat.

Släck – Om det inte är fara för dig själv kan du göra ett släckförsök. Annars, stäng inne branden och vänta på räddningstjänsten.