Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har ett ansvar att hålla sig informerad om alla invånare som inte går på ett gymnasieprogram eller arbetar. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar. Här kan du läsa om vilket stöd vi kan erbjuda dig.

Syftet med kommunens aktivitetsansvar är att ingen ungdom ofrivilligt ska vara utan sysselsättning. Kommunen har då ansvar för att hålla kontakten med dig och erbjuda dig stöd och hjälp för att i första hand komma in på en utbildning.

Tillhör du målgruppen blir du kontaktad av en studie- och yrkesvägledare som arbetar med kommunens aktivitetsansvar. Det är helt frivilligt att ta del av insatserna.

Du är förstås välkommen att ta kontakt själv för att snabbt komma igång med det som du önskar ha hjälp eller stöd med.

Det är viktigt att du känner att du har en meningsfull vardag. Därför är det dina önskningar och mål som du och din kontakt på kommunens aktivitetsansvar tillsammans jobbar med.

Genom studie- och yrkesvägledaren kan du till exempel få hjälp med att få hjälp med att söka olika utbildningar på en gymnasieskola eller en folkhögskola.