Stöd till unga som inte går på gymnasiet

Kommunen har ett informationsansvar för dig mellan 16 och 20 år, som inte går på ett gymnasieprogram eller arbetar. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar. Här kan du läsa om vilket stöd vi kan erbjuda dig.

Kommunens aktivitetsansvar

Syftet med kommunens aktivitetsansvar är att ingen ungdom i Vadstena kommun ofrivilligt ska vara utan sysselsättning. Kommunen har då ansvar för att hålla kontakten med dig och erbjuda dig stöd och hjälp för att i första hand komma in på en utbildning.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och
  fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Du omfattas av kommunens aktivitetsansvar om du:

 •  Är 16–20 år
 • Är folkbokförd i Vadstena kommun
 • Har hoppat av gymnasiet eller gymnasiesärskolan
 • Inte har examensbevis från gymnasieskolan.

Tillhör du målgruppen blir du kontaktad av en studie- och yrkesvägledare som arbetar med kommunens aktivitetsansvar. Det är helt frivilligt att ta del av insatserna.

Du är förstås välkommen att ta kontakt själv för att snabbt komma igång med det som du önskar ha hjälp eller stöd med.

Det är viktigt att du känner att du har en meningsfull vardag. Därför är det dina önskningar och mål som du och din kontakt på kommunens aktivitetsansvar tillsammans jobbar med. Genom vägledaren kan du till exempel få hjälp med att:

 • Söka olika utbildningar, till exempel en gymnasieskola, folkhögskola eller vuxenutbildning
 • Få hjälp att komma i kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, psykiatrin, Ungdomshälsan och socialtjänsten
 • Få personlig coachning i form av samtal för att hjälpa dig att hitta rätt insats eller sysselsättning.