Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har ett ansvar att hålla sig informerad om alla invånare som inte går på ett gymnasieprogram eller arbetar. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar. Här kan du läsa om vilket stöd vi kan erbjuda dig.

Syftet med kommunens aktivitetsansvar är att ingen ungdom ofrivilligt ska vara utan sysselsättning. Kommunen har ansvar för att hålla kontakten med dig och erbjuda dig stöd och hjälp för att i första hand komma in på en utbildning.

Det är viktigt att du känner att du har en meningsfull vardag. Därför är det dina önskningar och mål som du och din kontakt på kommunens aktivitetsansvar tillsammans jobbar med.

Många möjligheter

Här är några exempel på vi kan hjälpa dig med inom KAA:

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier
  • Hitta alternativa skolformer som passar just dig
  • Ansökan till utbildningar
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Stöd i att söka jobb, till exempel att skriva jobbansökningar
  • Hitta mål och motivation

Kontakt ansvarig:
Telefon: 010-234 73 19
E-post: victoria.hallgren@vadstena.se