Socialnämndens utskott 6 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-06
Anslaget sattes upp: 2022-04-08
Sista dag för överklagande: 2022-04-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin