Krisberedskap i Sverige

Det svenska samhällets krisberedskap syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vi har alla ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för sin egen verksamhet – i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret har även privata företag. Av den anledningen är det viktigt med samarbete och så kallad privat/offentlig-samverkan. För att samhället ska kunna fungera så bra som möjligt är det även viktigt att du själv tar ansvar för din egen trygghet och säkerhet.

Om du vill har du dessutom möjlighet att hjälpa andra i en kris genom att till exempel gå med i Vadstenas olika frivilligorganisationer. Du kan läsa mer om de frivilligorganisationer som verkar i Vadstena under Krisberedskap i Vadstena kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppgift att utveckla och stödja samhället i att hantera olyckor och kriser. Det betyder inte att MSB tar över andras verksamheter, men om det behövs så hjälper MSB såklart till.