Extra socialnämnd 8 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-08
Anslaget sattes upp: 2021-10-08
Sista dag för överklagande: 2021-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström