Barn & utbildning

Vadstena kommun erbjuder ett stort utbud av förskolor och grundskolor för barn och unga i alla åldrar, samt en populär kulturskola. Det finns sex förskolor, varav tre föräldrakooperativ, och tre grundskolor.

Vadstena är en liten kommun och det betyder att det finns stora möjligheter att skapa en röd tråd under barnets utbildningstid i förskola och skola. Verksamheten har goda förutsättningar och under de senaste åren har kommunen rankats högt i de nationella jämförelserna.

På alla våra skolor står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt och att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg.

Våra gymnasieelever erbjuds ett stort utbud av gymnasieprogram i våra närbelägna kommuner.