Barn & utbildning

Vadstena är en liten kommun och det betyder att det finns stora möjligheter att skapa en röd tråd under barnets utbildningstid i förskola och skola. Verksamheten har goda förutsättningar och under de senaste åren har kommunen rankats högt i de nationella jämförelserna.

I Vadstena kommun finns det sex förskolor, varav tre föräldrakooperativ, och tre grundskolor.

Våra gymnasieelever erbjuds ett stort utbud av gymnasieprogram i våra närbelägna kommuner.