Barnomsorg & utbildning

I Vadstena kommun sätter vi barn och ungas trygghet, välmående och lust att lära i fokus varje dag!

Vi strävar vi efter att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje barn känner sig välkommet och sedd. Vi tror på att varje barn har unika talanger och förmågor som vi vill uppmuntra och utveckla.

I Vadstenas förskolor och grundskolor arbetar vi tillsammans hela vägen från förskola till årskurs nio för att säkerställa att våra barn och elever har de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas och nå sina mål.

Utifrån vårt uppdrag skapar vi tillsammans en plats där lärande är roligt, utmanande och meningsfullt.