Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-08-24
Anslaget sattes upp: 2022-09-02
Sista dag för överklagande: 2022-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson