Kommunstyrelsen 13 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-05-13
Anslaget sattes upp: 2024-05-27
Sista dag för överklagande: 2024-06-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson