Kultur- och utbildningsnämnden 11 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-11
Anslaget sattes upp: 2023-12-14
Sista dag för överklagande: 2024-01-04
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson