Hur förbereder jag mig?

Som kommuninvånare kan du förbereda dig genom att bland annat ha kännedom om vilken typ av utrustning som är bra att ha hemma. Du kan också ta reda på hur du når viktig information om en kris inträffar.

Det är bra att ha en plan för olika typer av händelser, exempelvis en plan för var du träffar dina anhöriga om ni kommer ifrån varandra och inte når varandra via telefon eller mobil. Planera också för hur du kan få tillgång till information, värme, mat, vatten och mediciner vid störningar i transporter och annan infrastruktur.

På den här sidan kan du få  mer tips på hur du förbereder dig.