Kartor

Vi kan erbjuda ett antal kartprodukter som är framtagna för olika användningsområden. Klicka på respektive karttyp i menyn för att läsa mer.

Kommunens GIS-samordnare ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databas.  Vid nyttjande av information i kommunens geografiska databas tecknas nyttjanderättsavtal med kommunen. Nyttjanderättsavtal är ett skriftligt avtal som reglerar hur en karta från kommunen får användas samt kostnaden för nyttjandet.

Är det så att inte någon av av våra standardiserade kartprodukter motsvarar de önskemål du har är du välkommen att kontakta oss för att diskutera fram vad som passar dina behov.