Miljöskydd

Miljöavdelningens arbete med miljöskydd innefattar bland annat tillsyn enligt miljöbalken över så kallade miljöfarliga verksamheter. I vårt arbete ingår även handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i A-, B-, C- och U-anläggningar. A- och B-anläggningar är tillståndspliktiga och C-anläggningar är anmälningspliktiga. U-anläggningar är verksamheter med mindre påverkan som inte behöver anmälas men miljöavdelningen har ändå ansvar för tillsynen på dessa verksamheter.

I Vadstena kommun finns det ungefär 15 B-anläggningar, 40 C-anläggningar samt 230 U-anläggningar.

Miljöbalkens regler gäller för alla, både företag och privatpersoner, som på något sätt kan komma att påverka människors hälsa eller miljön.