Undersökningar och statistik

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Lär sig barnen något i skolan och är vården på våra äldreboenden bra? Här kan du ta del av undersökningsresultat och statistik, och jämföra Vadstena kommun med andra kommuner.

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Planeringsförutsättningar

Varje år tas en kommunbeskrivning fram som ska ligga till grund för politikens och verksamhetens planeringsarbete. Underlaget är en sammanställning av allt från kommunens ekonomi till till resultat i skolan.

Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Kommunfakta

Här kan du hitta litet snabbstatistik om befolkningen med mera i Vadstena kommun.