Sammanträden och protokoll 2020

Här hittar du samtliga protokoll från sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun, år 2020.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2020

26 februari; Protokoll
22 april; Protokoll
17 juni; Protokoll
28 oktober; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2020

5 februari; Protokoll
4 mars; Protokoll
1 april; Protokoll
6 maj; Protokoll
3 juni; Protokoll
7 oktober; Protokoll
4 november; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2020

29 januari; Protokoll
18 mars; Protokoll
20 maj; Protokoll
25 juni; Protokoll
18 augusti; Protokoll

19 september; Protokoll
21 oktober; Protokoll
18 november; Protokoll
16 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2020

28 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll

8 september; Protokoll
20 oktober; Protokoll
15 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2020