Gymnasium

Som gymnasieelev har du möjlighet att fritt söka gymnasieprogram i länet vilket gör att utbudet är mycket stort. Kommunen har inget eget gymnasium.

Du har även rätt att söka en utbildning i en annan del av Sverige men hör efter med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller.