Gymnasium

Som gymnasieelev har du möjlighet att fritt söka gymnasieprogram i länet vilket gör att utbudet är mycket stort. Kommunen har inget eget gymnasium.

Du har även rätt att söka en utbildning i en annan del av Sverige men hör efter med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller.

Om du väljer en studieort längre bort kan det bli aktuellt att söka inackorderingsbidrag. Är det en kommunal gymnasieskola söker du bidrag från Vadstena kommun och är det en enskild gymnasieskola söker du bidrag från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.