Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersblankett.

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den.

Förbered ansökan

Innan du ansöker

 • Ibland behövs bygglov, ibland inte. När behövs bygglov?
 • Läs igenom detaljplanen som gäller för ditt område. Du kan själv ta fram gällande plan med tillhörande bestämmelser för din fastighet.
 • Ta del av checklistor och ansökningsguider som förklarar hur ritningar ska se ut och vilka handlingar som krävs för olika byggåtgärder.
 • Kontakta oss för att se om det finns äldre bygglovhandlingar samt ritningar över byggnader i Vadstena kommun.
 • Boverkets webbplats finns information om byggande och regler i plan- och bygglagen (PBL) och boverkets byggregler (BBR).

När du är redo att ansöka

 • Din fastighetsbeteckning, till exempel Birgitta 14.
 • Fackmässigt utförda ritningar i digitalt format, gärna i PDF. Filerna får inte överstiga 15 MB/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och sedan skicka in ritningarna med posten.
 • Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.
 • Faktureringsadress samt fakturamottagare, om vi ska fakturera någon annan än den som söker lov.
 • Har du skyddad identitet eller ska söka bygglov för en fastighet som berörs av byggnadssekretess? Då måste du ansöka via vår pappersblankett.

Debitering

Vi debiterar alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Vi tar inte betalt om du återtar din ansökan i ett tidigt skede innan beslut. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa.

Var noga med vem som är mottagare av fakturan. Om faktureringsuppgifterna stämmer, kan vi hantera ditt ärende snabbare:

 • Söker du som privatperson kommer vi att skicka fakturan till din hemadress.
 • Söker du som ombud, ska en annan fakturamottagare anges i ansökan.

Ansök via e-tjänst

Du hittar våra e-tjänster genom att följa denna länk.

Använd inte e-tjänsterna om du har skyddad identitet. Du ska istället ansöka via en vanlig blankett. Läs vidare om det.

Ansök med blankett

Ansökan byggärenden (blankett)

Checklista

 • Din ansökningsblankett behöver vara ifylld och underskriven.
 • Ritningarna ska vara fackmässigt utformade och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
 • Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.
 • Format på ritningar:
 • A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
 • A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
 • Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar på plats

Vår postadress är: Klosterledsgatan 35, 592 80 Vadstena. Är du på plats, lämna då handlingarna till receptionen.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen