Samhällsbyggnasnämnden14 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-14
Anslaget sattes upp: 2021-12-20
Sista dag för överklagande: 2022-01-10
Förvaringsplats för protokollet: samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén