Inackorderingsbidrag

Du som studerar på annan ort och har lång resväg har möjlighet att ansökan om inackorderingsbidrag. Här finns blankett för ansökan.

Följande gäller:

  • Du ska studera på en kommunal gymnasieskola
  • Dina resor till och från gymnasieskolan ska vara minst en timme och en kvart (enkelresa)
  • Du kan inte både få ett resekort och samtidigt få inackorderingsbidrag
  • Bidraget täcker i regel inte hela den boendekostnad/internatkostnad som du får på studieorten
  • För den som studerar på en gymnasiefriskola gäller att man ansöker om studietillägg hos Centrala Studiestödsnämnden CSN
  • Du måste förnya din ansökan inför varje läsår

Kontakta gärna Medborgarservice på telefon 010-234 70 00 för att komma i kontakt med ansvarig tjänsteperson.