Inackorderingsbidrag

Du som studerar på annan ort och har lång resväg har möjlighet att ansökan om inackorderingsbidrag. Här finns blankett för ansökan.

Följande gäller:

  • Du ska studera på en kommunal gymnasieskola
  • Dina resor till och från gymnasieskolan ska vara minst en timme och en kvart (enkelresa)
  • Du kan inte både få ett resekort och samtidigt få inackorderingsbidrag
  • Bidraget täcker i regel inte hela den boendekostnad/internatkostnad som du får på studieorten
  • För den som studerar på en gymnasiefriskola gäller att man ansöker om studietillägg hos Centrala Studiestödsnämnden CSN
  • Du måste förnya din ansökan inför varje läsår

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är förvaltningen tillhanda senast 15 september det läsår som ansökan gäller. Vid utbildningsstart på vårterminen ska ansökan vara förvaltningen tillhanda senast 30 januari. Ansökningar som kommer in efter sista datum för ansökan utbetalas från det datum ansökan kommit in.

Kontakta gärna Medborgarservice på telefon 010-234 70 00 för att komma i kontakt med ansvarig tjänsteperson.