Utdrag ur primärkartan

Den digitala primärkartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Primärkartan lagras digitalt i vår geodatabas och utgör grunden för i princip all kartproduktion.

Via karttjänsten Primärkartan kan du ta fram ett utdrag ur primärkartan för att använda som ritningsunderlag för att skissa dina tankar innan du kontaktar våra handläggare.

Innehåll: Kartdetaljer med hög noggrannhet. Till exempel byggnader, vägkanter, fastighets- och kvartersgränser, adresser, kantsten, tomtdetaljer (häckar, staket, träd med mera) och rättigheter.

Omfattning: Vadstena stad, Borghamn och Rogslösa

Aktualitet: Nya byggnader och detaljer läggs in genom inmätning och beräkning samt fotogrammetrisk framställning. Ajourhålls löpande.

Skalområden: ca 1:400 – 1:1000

Levereras: I digitalt format som shp, dwg eller pdf.

Utritning: Papper

Pris: Priset för kartuttaget regleras av särskild taxa och är beroende av områdets storlek och leveransformat

Uttag ur primärkartan kan utformas helt efter beställarens behov och önskemål om vilka detaljer, som byggnader, vägar, träd, fastigheter eller ledningar, som man vill kunna se. Även kartans skala kan anpassas efter önskemål.