Elevhälsan

Elevhälsan i Vadstena kommuns skolor arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Det ska i första hand vara ett förebyggande och hälsofrämjande arbete så att elevens utveckling mot utbildningens mål stöds.

Elevhälsan arbetar även med att vara en resurs för dig med behov av särskildt stöd. Arbetet utgår ifrån vår samlade kompetens med att vara ett stöd för både elever och lärare.

På elevhälsan arbetar specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterskor. En skolläkare arbetar även inom Elevhälsan och erbjuder regelbundna mottagningstider.

På skolan kan du vända dig direkt till skolsköterskan eller kuratorn och du kan prata om vad som helst. Vi har tystnadsplikt och kan på olika sätt hjälpa till att lösa dina problem.