Kommunstyrelsen 12 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-02-12
Anslaget sattes upp: 2024-02-16
Sista dag för överklagande: 2024-03-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner