Valnämnden 13 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-13
Anslaget sattes upp: 2022-05-04
Sista dag för överklagande: 2022-05-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Martin Berry