Anhörigstöd

40Vadstena kommun erbjuder anhörigstöd till vuxna personer. Beroende på om du är anhörig till någon som har ett missbruk eller anhörig till någon med en funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa är det olika kontaktvägar in till kommunen. För att veta vart du vänder sig, se här nedan.
Du kan alltid vara anonym om du önskar.

Till dig som har en anhörig som har missbruks- eller drogproblem

Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger?

Om du är över 18 år och är anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger kan du få stöd från individ- och familjeomsorgen.

Det är ditt behov som styr vilket stöd du får och det kan till exempel vara enskilda samtal med behandlare eller socialsekreterare. Om du har behov av andra kontakter kan vi hjälpa dig med samtalskontakt via psykosociala mottagningen på vårdcentralen eller via psykiatriska mottagningen på lasarettet i Motala.

För mer information och stöd kontakta Råd och stöd Beroendemottagningen.
Tel: 010-234 70 97
E-post: beroendemottagningen@vadstena.se

Du kan också kontakta en socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens vuxengrupp.

Till dig som har en anhörig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Har du en anhörig med kognitiv svikt, en funktionsnedsättning eller med psykisk ohälsa?
Om du är över 18 år och anhörig till någon äldre, någon funktionsnedsatt eller någon som mår psykiskt dåligt kan du få stöd från kommunens anhörigstöd som finns stationerade på Wasagården. Kommunen erbjuder enskilda stödsamtal samt anhöriggrupper men kan även hjälpa till att lotsa vidare om annat stöd behövs.

För mer information kontakta våra anhörigstödjare Kicki Gustavsson eller Ebba Reeder
Tel: 070-232 85 74
Telefonen är öppen kl 08.00-16.00. Om ingen svarar går det bra att lämna ett meddelande.
E-post: kicki.gustavsson@vadstena.se eller ebba.reeder@vadstena.se