Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort. Här hittar du information om borgerlig begravning och om du behöver göra en dödsboanmälan samt vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finnas begravningsombud som ska se till att dessa personer får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Bror-Tommy Sturk har uppdraget som begravningsombud för Vadstena kommun. Uppdraget gäller mellan 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.

Hans kontaktuppgifter är:
bete.sturk@gmail.com och mobil: 070- 68 89 156.