Kommunfullmäktige 27 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-27
Anslaget sattes upp: 2023-10-26
Sista dag för överklagande: 2023-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner