Samhällsbyggnadsnämnden 31 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-31
Anslaget sattes upp: 2023-02-08
Sista dag för överklagande: 2023-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén