Kommunstyrelsen 4 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-04
Anslaget sattes upp: 2023-12-13
Sista dag för överklagande: 2024-01-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner