Studiedagar

Personalen har fem studiedagar per år. För att underlätta för både personal och vårdnadshavare har studiedagarna samma datum för både förskolan och grundskolan.
Se datum här!

Om du som vårdnadshavare inte kan lösa omsorgen för ditt barn  på studiedagarna anmäler du ditt behov på din förskola. På studiedagar har vi endast en förskola öppen och då främst med vikarier som personal.