Så har kommunen jobbat med psykisk hälsa under 2023

Psykisk hälsa har varit i extra fokus under Vadstena kommuns satsning i arbetet med social hållbarhet under hösten. “Vi har velat inspirera människor att tänka nya och utmanande tankar som kan leda till nya eller ändrade beteenden”, säger biträdande kommundirektör Martin Berry.

Under hösten anordnade kommunens Agenda 2030-grupp en föreläsningsserie som gästades av Mia Börjesson och Erik Fernholm. Mia inledde med en föreläsning i oktober och Erik föreläste vid två tillfällen i november. Samtliga dagarna har inneburit föreläsningar för personal och gratis föreläsningar för allmänheten.
– Det har varit viktigt för oss att även ur ett arbetsgivarperspektiv uppmärksamma och prata om psykisk hälsa. Vi har velat uppmuntra och inspirera både kommunens egen personal och allmänheten att våga fråga andra människor både professionellt och privat, om psykisk hälsa, säger Martin Berry.

Vill inspirera och sprida kunskap

Ur Agenda 2030-gruppens perspektiv ser vi att all kommunal omsorgsverksamhet ryms inom ramen för social hållbarhet. Föreläsningsserien har haft ett kommuninternt syfte att sprida det sättet att tänka bland personal i verksamheterna.
– I en föränderlig värld där den psykiska ohälsan vuxit i samhället har Agenda 2030-gruppen velat inspirera och sprida kunskap och insikter om vad var och en av oss kan göra för att såväl vi själva som andra ska må bra, säger Martin Berry.

Mia Börjesson inledde med en föreläsning för personal som arbetar med barn och ungdomar och en för allmänheten. Mia är både föreläsare och författare och beskriver själv att hon jobbar i “tillsammansbranschen” och påtalar att vikänsla är lika viktigt som självkänsla.

Föreläsaren Erik Fernholm tillsammans med några representanter från Agenda 2030-gruppen utanför Vadstena klosterkyrka.

Föreläsaren Erik Fernholm tillsammans med några representanter från Agenda 2030-gruppen.

Erik Fernholm föreläste för personal vid två tillfällen – för chefer i organisationen och för personal som jobbar med barn och ungdomar samt för elever i årskurs åtta. Därtill vid två tillfällen för allmänheten. Eriks välbesökta föreläsningar utgick från temat “Nycklar till välmående i en föränderlig tid”.

– Vi är jätteglada att så många kom och lyssnade och utifrån vad vi fått till oss kände besökarna sig inspirerade efteråt, säger Katarina Hydén, en av deltagarna i kommunens Agenda 2030-grupp, som stod bakom föreläsningarna.

Fler länk-bänkar planeras

En annan av insatserna som gjorts är länk-bänken, den röda bänken vid Strandpromenaden, som ska vara en mötesplats för att främja samtal medmänniskor emellan. Länk-bänken ska samtidigt uppmärksamma och inbjuda till samtal om psykisk hälsa.

Kommunens arbete med social hållbarhet upphör inte för att föreläsningarna är över. Fler länk-bänkar planeras, bland annat kommer ett projekt med en konstnärligt gestaltad länk-bänka att genomföras under 2024.

– Social hållbarhet och hållbarhetsperspektiven i stort behöver bli ett naturligt och självklart förhållningssätt till hur vi förstår och tar oss an de kommunala verksamheterna, säger Martin Berry. Omställningen till ett hållbart samhälle är dock inte bara en kommunal angelägenhet, utan vi alla måste hitta nya sätt att både tänka och leva.