Toalettbyggnad

Den nya toaletten ligger vid slottsområdet.

Ny offentlig toalett nu i drift

Nu har en ny offentlig toalett tagits i bruk i godsmagasinet på stationsområdet i Vadstena. Den ersätter toaletterna i grå magasinet vid äventyrsgolfen.

– Toaletterna i grå magasinen blev utdömda, berättar Leif Samuelsson, fastighets- och lokalförvaltare på kommunen.

Den nya toaletten ligger på andra sidan Järnvägsgatan och är tillgänglighetsanpassad. Skyltningen är ännu inte komplett, men allt är i full funktion.

Det finns även en offentlig toalett på Rådhustorget samt en vid Rödtornet.