Var med och tyck till om ny avfallsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Motala och Vadstena kommuner. Du som bor eller verkar i någon av kommunerna kan spela en viktig roll och bidra till ett hållbart samhälle genom att lämna in dina synpunkter på förslaget.

Vi vill gärna att kommuninvånare, företag och organisationer deltar i arbetet med att ta fram mål och åtgärder i avfallsplanen genom att lämna synpunkter på förslaget. Ju fler som är med och tycker till och kommer med goda idéer, desto bättre plan får vi.

Varför en avfallsplan?

Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Nu pågår arbetet med en ny plan som ska börja gälla under hösten 2024. Avfallsplanen ska skapa ett hållbart avfallsarbete för Motala och Vadstena kommuner samt uppfylla gällande lagstiftning. Innehållet knyter an till såväl nationella miljömål som Agenda 2030 som till Motala kommuns lokala utvecklingsplan.

Målområden

Avfallsplanen är ett styrande, politiskt dokument och den nya versionen ska gälla fram till år 2030. Innehållet delas in i tre större delar, huvudområden, och dessa är:

  • Minska avfallsmängderna.
  • Öka återvinningen.
  • Minska spridningen av farliga ämnen.

Inom varje huvudområde finns förslag till underliggande mål med relevanta nyckeltal. En handlingsplan med konkreta åtgärder har tagits fram för att se till att vi uppnår målen.


Via länken nedan kan du läsa förslaget till ny avfallsplan och information om hur du kan lämna dina synpunkter.