Klimatkollen: Vadstena kommun kan nå klimatmålen

Endast 13 av 290 kommuner i Sverige beräknas klara Parisavtalet om utsläppen fortsätter enligt nuvarande trend. Vadstena kommun är en av de 13.

Detta framgick när Medborgarplattformen Klimatkollen nyligen presenterade nya koldioxidbudgetar för landets kommuner, baserat på beräkningar från forskare vid Uppsala universitet och Tyndall Centre i Storbritannien

Vadstena prognostiseras att hålla Parisavtalets koldioxidbudget fram till 2030 förutsatt att koldioxidminskningen är fortsatt ca 20% per år.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande, men det förpliktigar också för kommande år, säger biträdande kommundirektör Martin Berry.
– Prognosen bygger på att nuvarande trend håller.

Bakom de minskade utsläppen står exempelvis fler elbilar, mer cykelväg och en minskning av hushållens konsumtionsutsläpp (CO2e) i ton per invånare.

Klimatkollen baseras på offentliga källor och verifierade data enligt information på Klimatkollen.se.

Statistik om koldioxidutsläpp hämtas från Nationella emissionsdatabasen, som hanteras av SMHI och utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. Kommunal utsläppsdata har 1,5–2 års fördröjning, 2021 års siffror släpptes i juli 2023.

Statistiken om andel laddbara bilar kommer från Trafikanalys. Cykelvägsdata tas från Trafikverkets Nationella vägdatabas. För hushållens konsumtionsbaserade utsläpp kommer data från Stockholm Environment Institute.


Earth Week Vadstena

Sedan flera år tillbaks uppmärksammas det lokala hållbarhetsarbetet lite extra under Earth Week Vadstena som i år infaller 18-23 mars.
Veckan avslutas med Svenska kyrkans konsert i klosterkyrkan under Earth hour, den 23 mars. Den här gången kommer Röster om hopp att framföras i en stämningsfullt nedsläckt kyrka.

Som tidigare år väntar också en rad aktiviteter i kommunens verksamheter, bland annat skola och förskola. Den kommunala till exempel kostenheten kommer att ha en matsedel anpassad efter temat och en tipspromenad kommer att finnas anslagen.

Vadstena bibliotek bjuder in till plantbytarvecka och på studiedagen (18/3) bjuds alla småodlare in för att plantera ett frö.