Så jobbar VIA med målen

VIA Vadstena jobbar tydligt mot mål 1, 3, 4 och 8 i Agenda 2030. Vår uppgift är att bidra till social hållbarhet genom att hjälpa våra deltagare att bli självförsörjande, antingen genom arbete eller genom studier. Egen försörjning gör mycket för självkänslan och för livskvalitén.

Det är vetenskapligt bevisat att utbildning och så småningom ett arbete ger ökad hälsa, ökad frihetskänsla och större självständighet. I en värld där konkurrensen hårdnar och de allra enklaste jobben automatiseras är det svårt för många att hävda sig och lyckas få ett stadigvarande arbete. Med rätt förutsättningar är vi dock övertygade om att alla människor kan utföra ett adekvat arbete.