Gruppbild på den kommunala samverkansgruppen för hållbarhetsarbetet.

Inom kommunen finns en samverkansgrupp för hållbarhetsarbetet med representanter från de olika förvaltningarna.

Vadstena kommun tar stort kliv i ranking av hållbarhetsarbete

Vadstena kommun ligger högt när småkommunernas hållbarhetsarbete rankas. Kommunen har samtidigt tagit jättekliv i den totala kommunrankingen.

Tidskriften Dagens samhälle granskar och rankar årligen kommunernas hållbarhetsarbete och har nu sammanställt en lista för 2023. Listan ”Småstad och landsbygd” toppas av Åre och Vadstena kommun kommer på femte plats, vilket innebär en klättring från en 79:e plats förra året.

− Vi har under året märkt av ett påtagligt intresse för hur vi arbetar med hållbarhet som en integrerad del av styrningen och ledningen av kommunen. Det verkar som att Vadstena, trots vår ringa storlek och små resurser, kan ha hittat ett sätt att tänka och organisera hållbarhetsarbete som tilltalar många som brottas med samma problematik, säger biträdande kommundirektör Martin Berry.

“Vårt sätt att arbeta ger effekt”

Vadstena har tagit ett mycket stort kliv uppåt i den totala rankingen där alla Sveriges 290 kommuner ingår. Från förra årets plats 203 har Vadstena klättrat till plats 43 i den totala rankinglistan. Förstaplatsen totalt innehas av Mölndals kommun.

−Kommunrankingar är naturligtvis inte det viktigaste som finns, men det är klart att det är väldigt roligt att även andra kan se att vårt sätt att arbeta ger effekt. De viktigaste anledningarna till den tydliga klättringen tror jag dels handlar om paketering. Att förstå det vi gör varje dag i kommunen i termer av hållbarhet, men också om att arbeta bort stuprörstänkande och istället bygga vårt sätt att arbeta på samverkan mellan verksamheter och professioner, säger han.

Sju kategorier

Dagens samhälles ranking över kommunernas arbete med Agenda 2030 utgår från de nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (RKA) tagit fram tillsammans med SCB, Agenda 2030-delagationen och ett antal kommuner och regioner. Nyckeltalen utgår från FN:s 17 globala mål.

Rankingen omfattar sju olika kategorier: god samhällsutveckling, hälsa och välbefinnande, inkluderande samhällen, hållbar konsumtion, hållbara samhällen, klimat och miljö samt jämställdhet.

− Jag hoppas att medarbetarna i Vadstena kommun sträcker på sig av det här resultatet. Det här är helt och hållet deras förtjänst! Vi har fått en bra start på hållbarhetsarbetet och har dragit fördel av vår relativa litenhet som kommun. Vårt mål som organisation är att senast år 2030 ha helt hållbara kommunala verksamheter och på så sätt bidra till att göra Vadstena kommun till en hållbar plats att bo, leva och verka på, säger Martin Berry.