Digitala signeringslistor

Hösten 2020 började socialförvaltningen använda en ny app, SignIT, för att signera de läkemedel som ges till våra brukare. Tidigare hade all signering skett på papper. Införandet startade i liten omfattning under senhösten 2020 och bredinfördes sedan i alla verksamheter inom socialförvaltningen under 2021.

Det nya digitala arbetssättet har inneburit många positiva effekter. Dels sparar personalen väldigt mycket tid på detta genom att man inte längre behöver skriva ut nya signeringslistor/läkemedelslistor varje vecka och åka runt och sätta upp dessa. Den största vinsten är dock att sjuksköterskorna och omvårdnadspersonal numera får en varning om ett ordinerat läkemedel inte signerats inom en viss tid, då kan de snabbt höra av sig till den avdelning där läkemedlet missats och påminna om att ge läkemedlet.

Tack vare det nya systemet har andelen läkemedelsavvikelser som beror på förseenade eller uteblivna läkemedel minskat betydligt, något som är en stor vinst för våra brukare. Även personalen känner sig mer trygga med det nya systemet, dels eftersom de snabbt kan få påminnelser från sjuksköterskorna om de missat att ge och samtidigt lätt kan fylla i om till exempel en brukare inte är hemma och därför inte kan få sina läkemedel.

Införandet av digitala signeringslistor är på många sätt ett arbete utifrån Agenda 2030, bland annat genom minskade bilresor, bättre vård för våra brukare och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.