Nytt grepp från VIA Vadstena – startar fritidsbod

VIA Vadstena startar nu en ny verksamhet som heter Fritidsboden. Du kan bidra med prylar som du inte längre behöver.

Just nu pågår insamling till Fritidsboden, där Vadstenabor framöver kommer att kunna låna fritidsprylar helt gratis.
– Det kan vara allt möjligt som används för att utöva alla slags fritidsaktiviteter. Det kan gälla sport, kultur eller annat – ett par skridskor, en flöjt, flytvästar eller en gitarr, säger enhetschef Lotta Gemfors.

Inlämning sker hos VIA på Ingegärd Knutsdotters väg 1. Den som vill lämna in prylar ombeds att kontakta verksamheten först, så att det säkert finns någon på plats.

Kontaktuppgifter:
Telefon 010-234 71 02
E-post  via@vadstena.se

Fritidsboden kommer kan inte att ta emot alltför stora saker, eller saker som är väldigt trasiga.
– Tanken är att vi efter att vi fixat till det som kommit in ska låna ut saker till allmänheten, förklarar Lotta Gemfors.

Det finns också möjlighet att få saker upphämtade. Kontakta då VIA.

– Det ska bli väldigt spännande att se vad vi får in, vad folk kan ha i sina gömmor som inte längre används. Vi hoppas mycket på att det blir en verksamhet som ger våra deltagare meningsfulla och varierade arbetsuppgifter, samtidigt som vi kan bidra till både folkhälsoarbete, minskad ojämlikhet och en mer hållbar konsumtion, säger hon.


Fritidsboden ur hållbarhetsperspektiv

God hälsa och välbefinnande – Agenda 2030, mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”
Genom att låta våra medborgare, främst barn och ungdomar, få chans att låna utrustning för att prova på olika fritidsaktiviteter hoppas vi bidra till folkhälsoarbetet. Vi vill också bidra till ett ökat återbruk

Social hållbarhet – Agenda 2030, mål 10 ”Minskad ojämlikhet”
Fritidsboden vill bidra till social hållbarhet i kommunen. Det finns en del resurssvaga grupper som vi hoppas få väsentligt bättre förutsättningar att prova och förhoppningsvis komma igång med olika fritidsaktiviteter.

Recykling – Agenda 2030, mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”
Fritidsboden vill bidra till återbruk istället för att man bara kastar saker när de inte längre används, utan att de istället lämnas vidare till en annan användare.