Bouppteckning och dödsboanmälan

Dödsboanmälan upprättas av socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan upprättas:

  1. När den avlidnes tillgångar och hans eller hennes eventuella andel i en efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet och
  2. När fast egendom eller tomrätt inte ingår bland den dödes tillgångar (Att en efterlevande make äger fast egendom eller har en tomträtt utgör däremot i sig inte något hinder för en dödsboanmälan efter den avlidne).

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får en dödsboanmälan inte upprättas.

Dödsboanmälan sker ej när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den avlidnes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning. Om det är tveksamt om det finns förutsättningar för att endast göra en dödsboanmälan, ska bouppteckning förrättas.

Du kan skicka din ansökan om dödsboanmälan till Vadstena kommun, (adress: Vadstena kommun, Socialförvaltningen, 592 80 Vadstena).

Kommunens taxa för dödsboförvaltning