Dödsboanmälan

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken ska dödsbodelägare, det vill säga efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Det innebär bland annat att ni som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning, alternativt ansöka om en dödsboanmälan.

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in. Det får inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet och samtliga dödsbodelägare ska vara överens om att ansöka om dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

  • Stoppa genast alla överföringar och betalningar som ligger på autogiro.
  • Inga räkningar ska betalas. Dödsboets pengar ska inte användas till att betala räkningar eller användas på annat sätt innan dödsboanmälan är klar.
  • Begravningskostnaderna prioriteras före alla andra räkningar i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till att betala begravningen. Den som har skrivit under beställningen av begravningen är även betalningsansvarig för den.
  • Kontakta samtliga dödsbodelägare – de ska få veta om att de har rätt att se dödsboet innan det avvecklas. Om dödsbodelägare inte är överens om att ansöka om dödsboanmälan ska en bouppteckning istället upprättas.
  • Ta reda på om det finns liv- eller begravningsförsäkringar.
  • För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas görs ett besök i den avlidnes hem. Boka tid för hembesök med dödsbohandläggaren så snart som möjligt efter dödsfallet. Tänk på att inte avlägsna något lösöre från exempelvis bostaden, förrådet eller garaget före besöket. Det kan medföra att dödsboanmälan inte kan upprättas.
  • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.
  • Dödsboanmälan upprättas av socialnämnden och bör vara inskickad till Skatteverket inom två månader efter dödsfallet.

Så här ansöker du

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt efter dödsdagen. Ansök genom att fylla i blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan” och skicka in den till:

Dödsbohandläggaren
Socialförvaltningen
Vadstena kommun
592 80 Vadstena