Boendestöd

Om du är vuxen och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få stöd i din vardag från vår boendestödsgrupp.

Boendestöd vänder sig till vuxna personer över 18 år som har psykisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller till personer som har en lindrig utvecklingsstörning.

Syftet med boendestöd är att ge dig möjligheter till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt med hjälp av ett personligt utformat stöd. Behov av boendestöd utreds av kommunens biståndshandläggare efter att en ansökan har kommit in. Ansökan kan lämnas in av dig själv, någon närstående eller någon annan myndighet.

Boendestöd arbetar utifrån kognitiv beteende terapi (KBT) vilket betyder att det oftast handlar om att ge stöd i hemmet och att vägleda och stödja individen till en meningsfull tillvaro.