Är du barn eller ungdom som mår dåligt?

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk hälsa för barn eller unga.

Det finns många olika anledningar till att man inte mår bra. För dig som bor i Vadstena kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.
Olika typer av problem som påverkar hur du mår finns att läsa om här.
Lista på olika verksamheter som kan vara till hjälp.