Medling vid brott

Har du blivit utsatt för ett brott och vill ställa de frågor som bara gärningsmannen vill svara på?

Har du begått ett brott och vill du med egna ord stå för vad du har gjort?

Medlingsverksamhet i Vadstena kommun bedrivs i samverkan med Linköpings kommun. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktfältet.

Vad är medling?

Grundtanken med medling är att förövare och brottsoffer ska få en möjlighet att mötas på neutral mark. Samtalet leds av en opartisk medlare som hjälper parterna att, på ett respektfullt sätt, tala med varandra. Medlaren tar ansvar för att båda parterna får utrymme att tala och att inga kränkningar sker i mötet.

Inledningsvis kommer du och dina stödpersoner att få träffa en medlare för att diskutera vad som hänt och hur du vill gå vidare. I detta inledande möte kommer medlaren att berätta om möjligheterna med medling och besvara dina frågor.
Medverkan i ett medlingsmöte är för båda parterna helt frivillig. Personer du finner stöd hos är välkomna att närvara.

Samtliga möten sker i din hemkommun.

Vad kan medling innebära för dig som begått brott?

Att komma till oss medlare är ett stort steg mot att ställa saker till rätta och visa att du vill ta ansvar för dina handlingar.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

Mötet ger dig chansen att få en mer nyanserad bild av den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som uppstår vid ett brott, samt berätta vilka konsekvenser brottet fick med dig.