Avlösarservice i hemmet

Anhöriga som hjälper en person som har en funktionsnedsättning enligt LSS kan ibland behöva få avlösning.

Avlösarservice i hemmet kan du få som vårdar en anhörig (barn med funktionsnedsättning eller make/maka/partner med funktionsnedsättning) för att få avkoppling och för att kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Ansökan gör du hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen.