Verksamheter för hjälp och stöd

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg – Socialtjänsten

Hos individ- och familjeomsorgen kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Adress: Klosterledsgatan 35, Vadstena

Råd och stöd Familjemottagningen

På Råd och stöd Familjemottagningen kan du som är barn, ungdom eller förälder få råd och stöd eller behandling.
Adress: Knivsmedsgatan 3, Vadstena

Elevhälsan inom skolan​

På skolans elevhälsa kan du få hjälp och stöd av specialpedagog, kurator, sjuksköterska, psykolog och läkare. Du kommer i kontakt med elevhälsan via din skola.

1177 Vårdguiden

Dygnet runt kan du ringa 1177 Vårdguiden för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.
Telefon: 1177

Familjecentral

Familjecentralen vänder sig till barn och deras familjer. På Familjecentralen finns en samverkan mellan familjebehandlare, förskollärare och sjuksköterska. Alla på Familjecentralen arbetar under tystnadsplikt.
Familjecentralen kan besökas onsdagar kl 09.00-11.45.
Adress: Jungfruvägen 6, Vadstena

Vårdcentral

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till Vadstena vårdcentral.
Adress: Jungfruvägen 5, Vadstena
Telefon: 010-105 98 30

Ungdomshälsan i Motala

Ungdomshälsan riktar sig till både killar och tjejer upp till 25 år. Här samarbetar personer från olika verksamheter för att tillsammans hjälpa dig utifrån dina behov.
Telefon: 010-104 76 90

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

För Vadstenas del är det sedan i juni 2021 Capio i Motala som har hand om Barn- och Ungdomspsykiatrin.
Telefon: 0141-44 00 50

Ätstörningsenheten länsteam

Genom Ätstörningsenheten kan du få information kring ätstörningar.
Telefon: 010-103 09 20

BRIS

Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 116 111

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Barnahus

Till Barnahus i Linköping kommer barn och unga för att få hjälp och stöd när man misstänker att de blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp.
Telefon: 013-26 36 67

Barnavårdscentral (BVC)

Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern. Som förälder kan du få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här kan du också få råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur du kan förhålla dig till olika vardagsproblem. Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig.
Telefon: 010-104 81 37

Barn- och ungdomslinjen

Barn- och ungdomslinjen är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård och som vill få information om dina rättigheter. När du ringer till Barn- och ungdomslinjen kommer du till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är den myndighet som ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar inom socialtjänsten eller vården inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att få information, stöd och hjälp. Det är gratis att ringa till Barn- och ungdomslinje.
Telefon: 020-120 06 06