Hemsjukvård

Vadstena kommun har huvudansvar för vård och omsorg som ska utföras i hemmet. Hemsjukvård ges bara till dig om du själv inte kan ta dig till din vårdcentral.

Vem får hemsjukvård?

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga eller ledsagare kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med sjukdom eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Så här gör du om du har behov av hemsjukvård

Behov av hemsjukvård uppmärksammas oftast av din kontakt på vårdcentralen. Du kan inte själv avgöra om du har rätt till hemsjukvård. Den så kallade tröskelprincipen innebär att om du själv eller med stöd av någon kan ta dig till vårdcentralen så har du inte rätt till hemsjukvård.

Det här får du betala för hemsjukvård

Varje besök från hemsjukvården kostar 100 kr. Det högsta beloppet för hemsjukvård är 400 kronor i månaden.

Om hemsjukvården utförs av personal från hemtjänsten betalar du för den tid som går åt, men max det belopp som gäller för maxtaxa.

Hur stor avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver. Kommunens högkostnadsskydd, även kallad maxtaxa, innefattar även hemsjukvård. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor per månad.

Här kan du läsa mer om avgiften för hemsjukvård och annan vård och omsorg inom socialförvaltningen.

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska. Du kan till exempel få hjälp med:

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • rehabilitering/habilitering
  • vård i livets slutskede

Behöver du läkare?

Vadstena kommun har inte egna läkare. Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din vårdcentral. Du kan även ringa Vårdguiden på telefon 1177.

Vid nödsituation ringer du 112.

Om du inte är ansluten till hemsjukvården men ändå har frågor ber vi dig kontakta din vårdcentral.