Vadstena Turism & Näringsliv AB

Bolaget är under avveckling 2023.

Verksamhet och personal återfinns från 1 januari 2023 inom kommunstyrelsens förvaltning, i turism- och näringslivsavdelningen respektive kommunikationsavdelningen.

Uppdraget är att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring samt vara huvudman för Vadstena InfoCenter och kommunens turistinformation.

Organisation

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom moderbolaget Vadstena Stadshus AB och står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar ställning i beslut av större vikt och principiell beskaffenhet.

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter 2023
Peter Karlsson (M), ordförande
Fabian Thun (S), 1. vice ordförande
Frida Edholm (K), 2. vice ordförande
Kristina Carlsson (M), ledamot
Dag Källman (V), ledamot

Ersättare 2023
Karin Ceder (M)
Göran Fältgren (S)
Malin Löfstedt (K)
Marcus Bergmar (M)
Roland Sjödahl (C)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv