Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB har fått kommunens uppdrag att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Syftet är att långsiktigt bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten. Bolaget är också huvudman för Vadstena InfoCenter och kommunens turistinformation.

Organisation och mål

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter
Desirée Forsén (S), ordförande
Gary Sparrborn (M), 1. vice ordförande
Stefan Båverud (K), 2. vice ordförande
Tommy Kennberg (MP), ledamot
Anders Agnemar (C), ledamot

Ersättare
Camilla Egberth (S)
Niklas Johansson (M)
Linda Staaf (K)
Bob Råsten (S)
Ingvar Frid (V)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv