Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ser till att Vadstena kommun följer lagar och författningar. MAS följer kontinuerligt verksamheten för att säkra kvalitén så att du får en god och säker vård, samt ser till att kommunen har uppdaterade styrdokument för hälso- och sjukvårdsarbetet.

MAS ansvarar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du som patient har utsatts för allvarlig skada eller risk för allvarlig skada i samband med den vård och behandling du får från kommunen.