Medicinskt ansvariga

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att Vadstena kommun följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS och MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.